Zuster Godelieve Lemarcq

°12/08/1937
†06/11/2019

Gelovend in de verrijzenis en dankbaar
om wat zuster Godelieve, in de kracht
van Gods liefde, in hartelijke en vriendelijke
dienstbaarheid heeft betekend
voor de mensen en haar medezusters,
danken wij God en nodigen u uit om
samen met ons Eucharistie te vieren
in de H.-Hartkerk Roeselaarsestraat 55,
te Izegem op
Dinsdag 12 NOVEMBER 2019 te 10.30 uur.

Rouwbetuiging

Verstuur hier uw rouwbetuiging naar de familie.

ZIJ VERLIETEN ONS