Joël Mestdagh

°07/08/1926
†04/03/2020

Naar de wens van Joël zal het afscheid
plaatshebben in intimiteit.

Bewaar het beeld van Joël in uw hart,
er is geen begroeting voorzien in het funerarium.

Rouwbetuiging

Verstuur hier uw rouwbetuiging naar de familie.

ZIJ VERLIETEN ONS