Gerard Deboosere

°12/12/1934
†29/06/2019

De uitvaartdienst,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk
te Ingelmunster (Marktplein)
op zaterdag 6 juli 2019 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid de familie
te groeten na de dienst.

Aansluitend aan de crematie
krijgt de urne een mooie plaats
in zijn vertrouwde omgeving.

Rouwbetuiging

Verstuur hier uw rouwbetuiging naar de familie.

ZIJ VERLIETEN ONS